Közeledik az igazság pillanata?

2014. április 22.

A sajtó értesülései szerint ezen a héten megalakul az új szerbiai kormány. Tomislav Nikolic szerbiai államfő, a politikai elemzők elvárásainak megfelelően Aleksandar Vucicot az SNS elnökét bízza meg az új kormányzattal. Várhatóan az új kormányt az SNS-VMSZ-SPS , fekete-zöld-vörös koalíció alkotja. Bár az új miniszterek teljes névsorát még nem lehet tudni, biztosra vehető három pont: 1. Aleksandar Vucic lesz az új miniszterelnök 2.Ivica Dacic a diplomáciai részleg vezetője lesz 3. A VMSZ államtitkárokat (infrastruktúra,mezőgazdaság,szociális ügyek,egészségügy,gazdasági ügyek) két parlamenti bizottság alelnökét (EU integráció, mezőgazdaság), a nagy állami rendszerekbe,közvállalatokba igazgatóbizottsági tagokat delegálhat és egy nagyköveti helyet tölthet be.

Egy előző írásunkban már kitértünk arra, hogy a VMSZ kormányzati szerepvállalása nem értékelhető a koalíciós szerződés ismerete nélkül. A jelenleg elérhető sajtófoszlányokból csak azt a következtetést lehet levonni, hogy ezeknek a tisztségeknek a betöltése csakis a párt és holdudvarának érdekeit szolgálja, míg a délvidéki magyarság valós érdekképviselete ismét félre lett téve. Erre több jel is utal. Felsorolunk néhányat a teljesség igénye nélkül.

1. A miniszteri és kormányalelnöki tisztség visszautasítása valójában a felelősség elöli kitérést és a kirakat jellegű politizálásra utal. A politikában jártasok tudják, hogy az államtitkárok hatásköre korlátolt és a miniszterek jóváhagyása nélkül semmit sem tudnak végrehajtani.

2. Ezt a gondolkodásmenetet alátámasztja az is, hogy a kimondottan kisebbségi érdekeltségű tárcákba (oktatás, kultúra,kisebbségi iroda) nem kértek államtitkári helyeket. Ennek kapcsán számos kérdés merül fel: Most amikor Szerbia az EU csatlakozás előtt áll mi miért nem kérünk helyet ezekben a tárcákban? Kitől is várják a kisebbségi, köztük a magyar ügyek rendezését? Talán azt gondolják, hogy magától megoldódnak gondjaink? Esetleg az eddig is" bőkezű" szerb állam többlet jogokkal ruház fel bennünket?

3. Vajdaság új statútuma kapcsán (amely két alattomos történelem hamisítási kísérletet is tartalmaz) a VMSZ az SNS álláspontjára helyezkedett. Mostanára csodás átalakuláson mentek keresztül. A vajdasági autonómia „élharcosaiból" és „védelmezőiből" mostanára már a vajdasági autonómia iránt, az eddig számukra eretnek álláspontra helyezkedtek és Pásztor István legfrissebb kijelentése szerint a vajdasági autonómiára szerb-szerb ügyként tekintenek és sebtében elfogadható lett számukra az alkotmánybírósági döntéssel való összehangolás és a vajdasági autonómia további korlátozása. Nem is csoda, hogy egyes vajdasági szerb autonómiapárti körökben máris árulóknak nevezik őket.

4. Hogy némileg tompítsa e nyilatkozat élét és igazolja a kormányzati szerepvállalást Pásztor Bálint nagy hanggal bejelentette, koalíciós szerződésük (SNS-VMSZ) tartalmazza azt a kitételt is, hogy június 6-ig el kell fogadni Vajdaság új statútumát,ami a spanyolviasz feltalálásával egyenlő, hiszen az alkotmánybírósági döntés eleve ezt tartalmazza. Valamint, a szerződés szerint az év végéig el kell fogadni a tartomány pénzeléséről szóló törvényt, illetve a hatásköri törvényt is. Magyarán, a belgrádi (pénz) morzsa többet ér a vajdasági autonómia széleskörű felhatalmazásaitól. Egyben, ezek a mondtok arra is utalnak, hogy megtörtént a vajdasági rendkívüli választások menetrendje körüli kiegyezés.

5. A nemzeti tanácsokról szóló törvénymódosítás kapcsán a VMSZ az SNS álláspontjára helyezkedett. Két lépéses módosítást láttak elő. Az első lépésben technikai jellegű módosításokat dolgoztak ki és már a parlamenti eljárásba bocsájtották. A második lépésben összehangolják a nemzeti tanácsokról szóló törvényt a szerbiai alkotmánnyal és a nemzeti tanácsok rendelkezéseit elmarasztaló alkotmánybírósági döntéssel, illetve az így elkészült törvénnyel összehangolják a többi kísérő kerettörvényt. Ez azt jelenti,hogy a közeljövőben nem várható a nemzeti tanácsok eszköztárának bővítése. Sőt, szentesíteni fogják a mostani csorbításokat.

6. A rendkívüli parlamenti választások kampányában a VMSZ azzal támadta a VMDK-át, hogy a Tadic-Canak -féle koalíció miatt lemondtunk a területi autonómia követeléséről. Természetesen ez nem felel meg a valóságnak. Ezzel szemben a VMSZ elnöke többször is kijelentette a szerb sajtóban, hogy ők nem fogják követelni a magyar területi autonómiát. Ezt az SNS magas rangú tisztségviselője Nikola Selakovic is megerősítette az április 19-i Dnevnik napilapnak adott interjúban. Arra az újságírói kérdésre miben is egyeztek meg a VMSZ-el és volt-e szó a területi autonómiáról Selakovic úr azt válaszolta, szó szerinti fordításban: erről nem volt szó. Akkor most ki is mondott le kinek a kedvéért a délvidéki magyar autonómiáról?

Összegzés: Már most tapasztalható, hogy ezek a döntések nem arattak páratlan sikert a szavazók körében. Ezt érzékeli Pásztor István is és a közpénzeken megjelenő napilapjukban, a Magyar Szó hasábjain egyfolytában arról győzködi a délvidéki magyar választópolgárokat milyen előnyös is ez számunkra. A fent felsoroltakból pontosan az ellenkezőjét lehet feltételezni. A VMSZ nem vállalja a kormányzati szereppel járó felelősséget, a vajdasági és a délvidéki magyar, területi és kulturális autonómia kapcsán is hátralépések várhatóak. Valószínűsíthető, hogy a VMSZ anyagi kondíciói és befolyása tovább fog erősödni, de ez semmi változást nem fog hozni a magyarság nyílt és megoldatlan ügyeinek rendezésében. Hogy a bejelentett vagyon-visszaszármaztatási törvény módosításából, a Csúrog-Zsablya-Mozsor magyarságának kollektív bűnösségének eltörlésével, a részarányos foglalkoztatás alkalmazásából, illetve az infrastrukturális beruházásokból mi fog megvalósulni arra még keressük a válaszokat. Egyenlőre, a VMSZ szerepe kísértetiesen a felvidéki forgatókönyv felé húz. Bevinni a kisantanti államot az EU-ba megfelelő ellenszolgáltatás fejében.

VMDK Press

Dokumentumok:

1. VMDK HÍRMONDÓ 2014.április.14.

A napokban a VMSZ felelősség elöli menekvéséről, a választási ígéretek elfelejtéséről, a vajdasági autonómia cserbenhagyásáról olvashattunk.

A választások után a sajtóban nem lehetett olvasni semmit sem a további kormányalakításról. Az a benyomás terjedt el az elemzők és a lakosság körében is, hogy az SNS nem is tudja mit is kezdjen a választásokon szerzett mandátumokkal. Talán akkor jutott eszükbe, hogy túlnyerték magukat és most ők fognak felelni mindenért és ezek után nem lehet másra tolni a felelősséget. Szakpolitikusok és világos elképzelések nélkül visszavonulót fújtak. Mostanára ott tartunk, hogy az SNS saját gyengeségeiből előnyt szeretne kovácsolni, azzal a kommunikációs trükkel, hogy Szerbia jövőjét, érdekét nézik és nem a párt érdekeit és ezért nem akarnak egyedül kormányozni és nem fognak párt kádereket delegálni a miniszteri tisztségekbe, hanem független szakembereknek engedik át a tárcák vezetését, illetve más pártokkal osszák meg a felelősséget. Azonban ez is egy előre kitervelt terv része, aminek az a lényege, hogy előkészítse az esetleges sikertelenség kimagyarázását. Ezt már egyszer eljátszották a volt gazdasági miniszterrel Saša Radulovićtyal . A független szakembereket nem lehet fegyelmezni, nem lehet semmire sem kötelezni őket , saját fejük után mennek. A sors fintora, hogy Vučić most leakarja „nyeletni" Szerbia polgáraival azokat a szakszervezetek és közvélemény által elvitatott reform törvényeket, amelyek miatt közvetlen a választások előtt menesztették Radulovićot.

Magyar szemszögből nézve érdekes újdonságnak számít a VMSZ részvétele a mostani kormányzatban. Ugyan voltak már többször is a hatalmi többség része (2000-2003 Kasza József kormány alelnök, 2008-2014 a DS kormányát támogatták), de soha nem vállalták a nyílt kormányzati szerepet. A szerbiai politikai elemzők szerint az SNS-nek nincsen szüksége a VMSZ-re, de politikailag jól mutat ha egy mély nacionalista múlttal rendelkező párt maga mellé vesz egy kisebbségi pártot és felkínálja neki a kormányzási szerepet. Ez erősíti a legitimitását, Brüsszel szemében bizonyítja európai orientáltságát.

Az eddig elérhető információk alapján az SNS-VMSZ koalíciós tárgyalásokról keveset lehet tudni. A közhelyekkel teli sajtóhírek szerint a VMSZ-nek Vučić miniszteri, kormány alelnöki tisztséget kínált, de ezt a VMSZ vezetői nem fogadták el. Államtitkári helyeket, az állami közvállalatokban és egyéb intézményekben kértek tisztségeket. Egy mondatot sem lehetett hallani és nem is lehet tudni mit is kért / követelt Pásztor István az SNS-től a délvidéki magyarság nevében. Milyen konkrét, időhöz kötött intézkedésekben egyeztek ki. A „támogatják a VMSZ programcéljait" kifejezésbe minden, de a semmi is belefér.

Egy dolog azért biztos. Ha már a délvidéki magyarságra hivatkoznak Vučićék előtt, akkor az elemi politikai tisztesség és a délvidéki magyar választópolgárok iránti felelősség megkövetelné, hogy teljes terjedelmében nyilvánosságra hozzák mi is képezi az alku tárgyát. Mi is az amit az SNS meg fog tenni a délvidéki magyarság helyzetének javításáért?

Ha meg nem hozzák nyilvánosságra, akkor hogyan is lesz mérhető ez a frigy és annak vélt / valós hozadéka, illetve az SNS viszonya / érdemei a magyarság felé, de egyben, a VMSZ tevékenységét sem mérhetjük le igazán, mit is tettek / tesznek le a délvidéki magyarság asztalára. Mivel fogják kompenzálni a délvidéki magyarság területi autonómiájáról való lemondást, illetve a koszovói szerbeknek előlátott széleskörű területi autonómia és a délvidéki magyarság autonómia követelés párhuzamának agyonhallgatását? Vagy a magyar verések tagadását?

Talán politikai szempontból némileg érthető az álláspontjuk a miniszteri tisztség elutasítását illetően, mert Vučićnak számos népszerűtlen húzást kell véghez vinnie (elbocsájtások, adók emelése, nyugdíjak, bérek csökkentése, karcsúsítások stb.) ami miatt csökkenni fog az SNS népszerűsége. Ezzel tisztában van maga Vučić is az állami szektorban dolgozók 10-15% bércsökkentése és a tömeges elbocsájtások bejelentése után. Ezért fanyalog a VMSZ és nem akar az új kormány élbolyában lenni. Elbújnak az SNS által delegált miniszterek mögé és ha valami rosszul indul, akkor még mindig marad a kimagyarázási lehetőség - csak ennyit lehetett tenni, mindenben a miniszter dönt. Ezzel csak az a baj, hogy nem ezt ígérték a kampányuk során. Ez a mostani helyzet számukra egy kényelmes pozíciót jelent, de politikailag nem elfogadható és hosszútávon nem tartható.

Hogy kilóg az a bizonyos lóláb azt érezhetni lehetett a Pásztor István által, a VMSZ (közpénzeken megjelenő) napilapjában, a Magyar Szóban ejtett mondatoknál is, miszerint az állami közvállalatokba és a nagy rendszerekbe azért mennek be, hogy változtatásokat eszközöljenek ki a részarányos foglalkoztatás terén. Bár úgy lenne, de ebben a pillanatban ennek nincsen valóságalapja. Ugyanis, a szerbiai kormány döntése értelmében az állami szektorban 2016-ig tiltott az új munkaerő alkalmazása és további karcsúsítások várhatóak. Ez az állítás azért sem hihető mert a VMSZ több mint egy évtizede,hogy hatalmat gyakorol a tartományi struktúrákban és még ott sem vitték véghez a részarányos foglalkoztatást.

A VMSZ mostani viselkedése kísértetiesen emlékeztet a felvidéki MKP helyzetére Szlovákia EU csatlakozásánál. Az akkori MKP bevezette Szlovákiát az EU-ba és a magyarság számára nem kért semmit, mondván az közös magyar-szlovák ügy és az fontosabb mint bármi más. Szlovákia belépett az EU-ba, a magyarság helyzete tovább romlott. Az alkalom elillant és most már késő a többlet jogok kieszközölésére.

Összegzés: Az SNS-VMSZ frigy semmi érdemlegeset nem fog hozni a délvidéki magyarságnak. Egyéneknek igen. A felsorolt viselkedési minták a politika nyelvén azt jelentik, hogy tisztában vannak a kirakat szereppel és úgy döntöttek, hogy a szerecsen mosdatását jól megfizettetik. Csakis a pénz és a klientúra további építése érdekli őket. A kampányban hirdetett felelősségtől meg mentesülni szeretnének. Ne hagyjuk.

2.http://www.dnevnik.rs/politika/selakovic-statut-je-zadatak-nove-vojvodjanske-vlasti

http://www.dnevnik.rs/politika/pastor-veruje-u-dvotrecinsku-vecinu

http://www.danas.rs/danasrs/politika/svm_hoce_clanstvo_u_upravnim_odborima.56.html?news_id=280204

Köszönjük, hogy elolvasta a VMDK HíRMONDÓT!

 

Hírmondó: A kormányalakításról

2014. április 18.

KÖZLEMÉNY

A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége (VMDK) Tanácsa 2014. április 15-én, Óbecsén a VMDK székházában megvitatta az aktuális politikai helyzetet és a következő álláspontokra helyezkedett:

1. A szerbiai rendkívüli parlamenti választások után elhúzódott a kormányalakítási folyamat. Ez arról tanúskodik, hogy az SNS nem tud mit kezdeni a választásokon szerzett parlamenti többséggel. Világos elképzelések és szakpolitikusok híján, nem merik felvállalni az egyedüli kormányzás felelősségét és ezért nyitnak mások felé. Nyitásuk azt jelzi, hogy nincsen kapacitásuk a reformok véghezviteléhez.

2. A VMDK figyelemmel kíséri a VMSZ kormányzati szerepvállalását. A mostani kormányzati többségnek ugyan nincsen szüksége a VMSZ-re, de politikailag jól mutat ha egy mély nacionalista múlttal rendelkező párt maga mellé vesz egy kisebbségi pártot és felkínálja neki a kormányzati szerepet. Ez erősítheti a legitimitását, Brüsszel szemében pedig bizonyítani próbálja európai orientáltságát. Ezért is „újdonságnak" számít a VMSZ nyílt és leplezetlen részvételi szándéka a mostani kormányzatban. A közelmúltban már tapasztalhattuk a VMSZ többnyire eredménytelen szerepvállalását a köztársasági kormányzati többségben (2000-2003 kormányalelnök, 2008-2012-2014 a kormány és a parlamenti többség háttértámogatása),valamint a tartományi hatalmi szervekben (2000 – töl napjainkig ). Természetesen az elért sikerekért, mint a romjaiban heverő gazdaság , rekordmértékű munkanélküliség, a magyar lakosság létszámcsökkenése, az egyre fokozódó elvándorlás és még sorolhatnánk tovább, mindezért a felelőséget eddig sem volt hajlandó vállalni. Ez a tendencia folytatódni látszik, hiszen a VMSZ az államtitkári helyek korlátolt mozgásterére rendezkedett be. Ez kényelmes pozíciót jelent a párt számára, de a választási kampányban nem ezt ígérték a délvidéki magyar választóknak.

3. A VMSZ esetében az eddig közzétett információk alapján, csakis a felkínált tisztségekről beszélhetünk. A VMDK álláspontja szerint a pozícióktól sokkal fontosabb kérdés mit fog tenni a fekete-vörös-zöld koalíció a délvidéki magyarság nyílt és rendezetlen ügyeinek megoldására. A „támogatják a VMSZ programcéljait" kifejezésbe minden, de a semmi is belefér. Ezért a VMDK felszólítja a VMSZ vezetőségét, hogy az elemi politikai tisztesség és a választópolgárok iránti felelősség jegyében hozza nyilvánosságra miben egyeztek ki az SNS-el, mit kértek cserébe a kormányzati felelősség vállalásáért, illetve milyen időhöz kötött intézkedésekben egyeztek ki. A délvidéki magyarságnak joga van tudni mit beszéltek meg szavazataikra hivatkozva, ahogyan arra is, hogy ebből mit vállalt az SNS és mit fog az SNS tenni a délvidéki magyarság helyzetének javításáért. Ellenkező esetben nem igazán lesz mérhető, de számon sem kérhető a VMSZ, illetve az SNS teljesítménye sem.

4. A VMDK üdvözli a VMSZ azon törekvését, hogy a kormányzat részeként az állami közvállalatokban és a nagy rendszerekben kieszközöljék a részarányos foglalkoztatás alkalmazását. Reméljük, ezt a cél el tudják érni annak ellenére is, hogy a szerbiai kormány rendelete szerint 2015-ig tiltott az új munkaerő alkalmazása és a közszférában további karcsúsítások várhatóak. Egyben, felszólítjuk a VMSZ vezetőségét, hogy több mint egy évtizedes regnálása után, ezeket az intézkedések végre alkalmazza a VAT szerveiben is. Továbbá, a VMDK Tanácsa elvárja a VMSZ tisztségviselőitől, hogy a közszférában várható elbocsájtási hullámban megvédje a magyar nemzetiségű munkavállalókat az utcára kerülés lehetőségétől.

5. A VMDK Tanácsa nem tartja elfogadhatónak az új vajdasági Statútum tervezetét. Ugyanis, a tervezet számos területen visszalépést irányoz elő. Elfogadása Vajdaság autonómiájának szempontjából további rangfosztást és a mostani áldatlan állapotok hosszú távú bebetonozását jelenti. Helyette, célszerűbbnek tartjuk a politikai harc fokozott vállalását és egy olyan kezdeményezés elindítását, amely a szerbiai alkotmány megváltoztatásával zárulna.

6. Sajnálattal állapítjuk meg, hogy a VMSZ a kormányzati szerepvállalás miatt az SNS álláspontjára helyezkedett, miszerint a vajdasági autonómia és a Nemzeti Tanácsokról szóló törvény esetében is a jogszabályokat nem kell szélesíteni, hanem elegendő az igen korlátolt mozgásteret biztosító szerbiai alkotmánnyal való összehangolásuk. Ez a gyakorlatban további távolodást jelent a vajdasági és a vajdasági magyar kulturális autonómia kiteljesedésétől.

VMDK PRESS

Köszönjük, hogy elolvasta a VMDK HíRMONDÓT!

 

Történelmi eredmény?

2014. április 16.

Egy kedves ismerősöm élet és politikai tapasztalatánál fogva, azt tanácsolta várjuk meg az új szerb kormány alakulását és aztán elemezzük ki, mit is hoznak/visznek ezek a választások a délvidéki magyarságnak.

Bevallom igaza volt. Lassan látni lehet a régi-új kormány összetételét, gazdasági és egyéb intézkedéseit. Lassan előbújnak a valódi szándékok. Az elmúlt néhány nap tapasztalatai szerint a VMSZ biztos tagja lesz az új kormányzatnak. Vezető politikusainak nyilatkozataiból kitűnik, hogy még a választások előtt paktumot kötöttek a SNS-vel és Aleksandar Vucictyal. Kampányukban, többek között, azt ígérték a délvidéki magyarságnak, hogy bátran, de felelősséggel bekapcsolódnak az új kormány munkájába, ezen keresztül javítani fognak a délvidéki magyarság gazdasági mutatóin, több pénzt fognak „irányítani" a köztársaságból a magyarlakta településekre. Munkahelyeket teremtenek és megakadályozzák a fiatalok elvándorlását, lefaragnak a kisebbségi sorsból adódó hátrányos helyzetből. A kormányzati felelősség vállalásával kihatnak majd a Vajdaság státusának rendezésére is.(Egyéb választási ígéreteit itt most nem említeném mert azok a magyarországi adófizetők pénzéhez kötődnek. Ha odaát is tisztázódik a helyzet, akkor arra is kitérek. Azonban meg kell említeni azt a tényt is, hogy a magyarországi kormányzat is aktívan hozzájárult a VMSZ kampányához. Ez plusz szavazatokat hozott.)

Úgy látszik ezek az ígéretek tetszetősek voltak a délvidéki magyar, de a szerb szavazók körében is. Ugyanis, a választási eredmények kiértékelése után azt lehet mondani, hogy a VMSZ sok szerb szavazatot is kapott. Vajdaságban, Belgrádban, de szűkebb Szerbiában is. Észlelhető volt az a tendencia is, hogy azok a magyarok akik eddig a DS-re, illetve a VSZL-re szavaztak most a VMSZ-t választották. Minek köszönhetően? Elsősorban annak, hogy a VMSZ az elmúlt időszakban ügyesen mutatta be magát mint a Vajdaság védelmezőjét, másodsorban a DS szétszakadása, illetve a VSZL kemény magja elfordulása a VSZL-től Boris Tadic személye miatt (Tadicot a VSZL „kemény magja" erős centralistának tartja). Ezt az adatot az is alátámasztja, hogy a VMSZ a Vajdaságban olyan településeken is szavazatokhoz jutott ahol nincsenek, vagy elenyésző számban élnek magyarok.

Ennél érdekesebb a Belgrádi helyzet. Ugyanis, a Belgrádi helyhatósági választásokon, visszaélve a választási törvény által szavatolt természetes küszöbbel, „kisebbségi listát" indítottak, amelyen a 37 jelöltből 5-re mondható ( a nevük alapján ítélve), hogy magyar nemzetiségűek. Listavezetőjük szerb nemzetiségű volt. Magyarán, szerbeket tömegesen tagosítottak és magyar listaként akartak bejutni a belgrádi képviselő-testületbe. Ez a tény komolyan megkérdőjelezi e párt magyar kisebbségvédelmi mivoltát és arra utal,hogy ez a párt elindult a felvidéki Hid-Most párt irányában. Ez a politikai húzás azt eredményezte, hogy az összesen megszerzett szavazatokból 0, 2 % Belgrádban kapta. Ennél még érdekesebb az az adat, hogy ez a párt közép Szerbiában a szavazatok 0,1 százalékát kapta.

Összegezvén, jó eredményeket értek el, gratulálunk is nekik ezért, azonban ide kell sorolni azt is, hogy kedvezett számukra az alacsony kimenetel is ami még egy mandátumot „hozott" számukra, és azt is meg kell említeni, hogy észlelhető volt a „baráti rásegítés" is az SNS részéről. Az SNS miniszterei aktívan kampányoltak a VMSZ önkormányzati vezetőivel Magyarkanizsán, Szabadkán, Bácstopolyán, Zentán, Adán.

Ezt azért fontos megemlíteni mert a választásokat követően a VMSZ vezetői ezt úgy mutatták be mint egy történelmi eredményt és azzal bizonygatták az embereket, hogy ennyi szavazatot még az egységes VMDK sem kapott. Természetesen ez nem igaz. Ettől még a MK (VMDK,VMDP, VMSZ) koalíció is több szavazatot valósított meg a szerbiai elnöki választásokon 2008-ban.

Köszönjük, hogy elolvasta a VMDK HíRMONDÓT!

 

A kormány körüli egyeztetések

2014 április 15.

Nagyban zajlanak a szerbiai kormány körüli egyeztetések. Továbbra sem tudjuk mit kért/ követelt Pásztor István az SNS-től. A friss hírek szerint "átdolgozták választási programjukat" és az elképzeléseiket 6-7 oldalra sűrítették. Saját elmondásuk szerint, ezek elfogadása "igazolná a kormányzati részvételüket" ( Eső után köpönyeg! Először elfogadjuk, utána lobogtatjuk a programot?!). Az általános célkitűzések mellett (jóléti és szociális témák) említést tesznek arról is, hogy "két lépésben" módosítanának a Nemzeti Tanácsokról szóló törvényen és összehangolnák a szerbiai alkotmánnyal. A célkitűzések között szerepel még a Szeged-Szabadka-Bácsalmás-Baja vasútvonal felújítása is.

Az informálatlan magyarországi közvéleménynek / politikusoknak ezek a mondatok nagyszerűen hangzanak és első szemléletre azt gondolná az ember milyen jó, hogy a magyarok is részt vállalnak a szerbiai kormány munkájában. Azonban azok akik itt a Vajdaságban, akár felületesen is követik a politikai nyomvonalak alakulását, azok tudják milyen hamisságok rejlenek ezekben a mondatokban.

A jóléti és szociális témákhoz csak annyit fűznénk hozzá,hogy azok egyeznek minden Szerbiában élő polgár álmával. Tisztességes munka, tisztességes kereset, amelyből a családja megélhetését biztosítani tudja. Egy apróságot mégis meg kell említeni. Választási hadjáratuk során ezeknek az intézkedéseknek nagy részét magyarországi támogatásokhoz kötötték.

A vasúti fejlesztések fontosak. Örülünk a bejelentett vonal újításának, de itt ki kell mondani, hogy ez nem új keletű dolog. Erre már európai pénzeket kértek a DKTM régió keretében. Tehát, ez sem lehet az új kormányzati frigy érdeme. A Tisza mentén élő tömb magyarság ismét ki lett hagyva a "prioritási listából" és lemaradt a fejlesztésekről.

Ami a Nemzeti Tanácsokról szóló törvényt illeti, a helyzet a következő. Már az előző kormány idején elfogadták a törvény "két lépésben" történő megváltoztatását. Az "első lépés" már el van készítve és a parlamenti eljárásban van. A tervezet szerint, pontosításokat végeztek a Nemzeti Tanácsok megválasztásának, alakulásának módjáról és egyéb technikai jellegű intézkedéseket végeztek el. Talán a legérdekesebb tétel a Külön választási névjegyzékre való feljelentkezési eljárás meghatározása. Ugyanis, a Nemzeti Tanácsok sarokköve és a legitimitását meghatározó alap a névjegyzékben szerepelők létszáma.

Mint ismeretes, eddig a jogszabályok tolmácsolása lehetővé tette, hogy a névjegyzékre való feljelentkezést akár harmadik személy is elvégezze. Ez teret nyitott különböző visszaéléseknek. Ezt kihasználván a VMSZ törvénytelen adatbázisra tett szert és ezt a mai napig is használja. A mostani javaslat szerint ezt a tételt szigorították és csak személyesen lehet feljelentkezni az adott NT külön választási névjegyzékére. Sajnos ez az intézkedés későn jött és ismét azok érdekeit szolgálja akiknek már van adatbázisuk.

Ami a "második lépést" illeti, itt is már megvan az elképzelés a szerbiai politikai elit részéről. A második felvonás a Nemzeti Tanácsok hatásköreit érintené. Már az előző SNS-es kormány idejében megszületett az a döntés miszerint az alkotmánybíróság az NT szóló törvény számos rendelkezését hatályon kívül helyezte. Ez azt eredményezte, hogy az emígy is gyenge NT-i felhatalmazásokat tovább gyengítette. Ezt a tényt még a rózsaszín szemüveget hordó jogászok is elismerték. Még akkor, az előző kormány idejében, megszületett az a döntés az SNS részéről, hogy nem fognak többletjogokat biztosítani a nemzeti kisebbségeknek a NT szóló törvény módosításánál, hanem csak egy egyszerű kiigazítást végeznek el és a NT szóló törvény rendelkezéseit összehangolják a szerbiai alkotmánnyal. Magyarán, jegelni fogják és a továbbiakban sem lesz döntéshozatali joga a NT-oknak, nem lesz megfelelő pénzforrásuk a programjaik megvalósításához. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy tovább távolodunk a kulturális / perszonális autonómiától.

Sajnos, a fent említett friss hírek szerint ezt a megoldást a VMSZ elnöke is elfogadta és támogatja. Azt eddig is tapasztaltuk, hogy a megfelelési kényszer miatt lemondtak a területi autonómia igényéről, de a mostani kijelentések azt igazolják, hogy a hatalmi pozíció miatt még a kulturális autonómia további kiteljesedéséről is lemondtak.

Tehát, a közöljövőben nem számíthatunk nagy előrelépésre a kulturális/perszonális autonómia terén. A VMSZ megelégszik a jelenlegi állapottal és az MNT-én keresztüli (főleg magyarországi) pénzek osztogatásával és a kliensi rendszer további működtetésével.

Összegzés: A kormányzati részvétel fejében a VMSZ lemondott az MNT hatásköreinek további kiteljesedéséről. Az helyett, hogy kezdeményezné a szerbiai alkotmány cseréjét és a NT szóló törvény módosításain keresztül további jogokkal gazdagítaná a MNT tárházát, a VMSZ azonosult a szerbiai politikai elit ( értsed SNS) elképzeléseivel. Megvan nekik az MNT választási névjegyzéke és ez komoly előnyt jelent számukra a NT választásoknál. Cselekedetük a jelenlegi állapotok konzerválását szolgálja és ezzel a szerbiai politikai elit szekerét tolják. Jelko Kacin már most dicsérte Szerbiát Brüsszelben milyen jól megoldotta a nemzeti kisebbségek helyzetét. A kirakat fényezve lett, a kirakatban ülő bábok meg tovább bólogatnak. A délvidéki magyarság kopik és lassú halálra van ítélve. Félő, hogy ez a helyzet tovább fog romlani Szerbia EU csatlakozása után.

 

A vajdasági autonómia cserbenhagyása

A közelmúltban a VMSZ ügyesen tetszelgett a tartományi autonómia élharcosának szerepkörében. Olyannyira, hogy többször is felrótták nekik más délvidéki magyar pártok, hogy a tartományi, lényegében szerb többséggel rendelkező térség autonómiájáért küzdenek, míg a magyar autonómiát vakvágányra terelték. Talán ez is a taktika része volt mert sikeresen összemosták a kettőt és így sokan, még Magyarországon is, összekeverik a tartományi és a magyar autonómiát.

Igaz, ők soha sem beszéltek a tartományi hatáskörökről, mindig is a pénzről beszéltek. Felszólalásaikban azt kifogásolták, hogy a szerbiai vezetés nem tiszteli ki a szerbiai alkotmány azon szakaszát, amely előlátja, hogy a mindenkori szerbiai költségvetésnek minimum 7% (ebből céleszközként 3/7 része nagyberuházásokra költendő) megilleti a mindenkori vajdasági költségvetést. Követeléseik jó vízhangra leltek a vajdasági polgárok körében. Annál is inkább, mert a hagyományosan autonómiapárti VSZL a DS-el kötött koalíció miatt nem hallatta hangját.

Mielőtt tovább mennénk, egy rövid áttekintést teszünk a „hogyan is kerültünk ide" témára. Bár a programjukban a VMSZ Vajdaságnak pénzügyi, törvényhozói, végrehajtói és részleges bírósági hatáskört követel, a gyakorlatban ezt soha nem tartották be. Emlékezzünk csak vissza 2006-ra és a mostani szerbiai alkotmány meghozatalára. A VMSZ akkori vezetősége a következőt tette: nyíltan nem merték támogatni az új alkotmányt, de Kasza József (akkori elnök) minden egyes médiának kijelentette, hogy ő bizony rászavaz az új alkotmányra. Magyarán, támogatták. Az új alkotmány elfogadásának következményeként egy nagyon szűk lehetőségeket biztosító hatásköri törvényt, majd Vajdaság Statútumát fogadták el a tartományi és köztársasági szervek. Ez egy köztes állapotot hozott Vajdaság számára. Gyakorlatilag semmit sem tehet önállóan, mert igazi hatáskörei nincsenek, de azért némi pénz csordogál és ezzel lehet üzletelni. Élni kevés, meghalni sok.

Persze, a szerb nacionalisták ezt is kifogásolták és alkotmánybírósági próbát indítványoztak. A végkifejletét ma már tudjuk. A hatásköri törvénynek és a statútumnak is számos szakaszát alkotmányellenesnek minősítették és 6 hónapos határidőt láttak elő a hatásköri törvény és a statútum összehangolására a szerbiai alkotmánnyal.

Érdekes odafigyelni arra az „apróságra", hogy az alkotmánybírósági próbát a DS hatalma alatt kezdeményezték, de ezeket a döntéseket az SNS-SPS Vucic-Dacic kormányra kerülése után hozták meg. Már ez is irányjelző mi is várható a vajdasági autonómia ügyében az SNS-től.

És most vissza a jelenbe. Jelenleg ott tartunk, hogy a tartományi képviselőház által kijelölt bizottság befejezte az új statútum tervezetét és a parlament elé terjesztette. Hogy hogyan fog kinézni a statútum végső változata, azt még ebben a pillanatban nem lehet tudni, de annyi biztos, hogy tovább szűkítik az emígy is szűk kereteket. A tartományi hatalmat gyakoroló pártok eddig még nyilvánosan nem nyilatkoztak mi lesz az álláspontjuk az új statútum iránt. Egyedül a DS-es titkár Goran Jesic kifogásolta a tervezet szövegét és bejelentette, hogy a DS módosításokat fog beterjeszteni a szöveg javítására. A VSZL hallgat, míg a VMSZ eddig rejtőzködött. Ugyan hivatalos álláspontjuk még nincsen, de a Vucictyal való tárgyalások egyik témája Vajdaság helyzete volt. A találkozót követően, Pásztor István a VMSZ elnöke és a VAT képviselőházának elnöke, szűkszavúan annyit mondott, hogy ugyan nem tárgyaltak a tartományi hatalom bebuktatásáról és a rendkívüli választások kieszközöléséről, de tárgyaltak az új statútumról, az elfogadásához szükséges többség kialakításáról és a tartomány pénzeléséről szóló törvény meghozataláról. Ha a sorok között olvasunk akkor ez a kijelentés a tartományi autonómia cserbenhagyását jelenti.

Miért? Azért mert a belgrádi hatalmi részvételért a VMSZ beállt az SNS mögé és támogatni fogja az új statútum tervezetének elfogadását, amely jelentős visszalépést jelent az eddig is üveglábakon álló tartományi autonómia számára.

Az SNS álláspontja szerint ez az új statútum tervezet teljes mértékben összhangban van az alkotmánnyal és ez több mint elegendő Vajdaság részére. A gyakorlatban ez azt is jelenti, hogy az új statútum elfogadásával bebetonozzák a jelenlegi politikai állapotokat, tovább éltetik a Szerbia fejlődését és a hatalom lebontását gátoló alkotmányt. Cserébe az SNS elfogadtatja a tartomány pénzeléséről szóló törvényt. Ez lehetőséget fog teremteni arra, hogy a VMSZ megtartsa jelenlegi pozícióit és privilégiumait, hogy a VMSZ-nek a továbbiakban is megmaradjon a tartományi „játszótere" és a továbbiakban is kiszolgálja klientúráját. Nem titok, hogy eddig is a tartományi pénzekből egész üzleti köröket építettek ki maguk körül. Ezek a körök éltetik őket, fizetik a párt működését, kampányok költségeit, de egyéb egyéni szívességeket is tesznek.

Egyben, ez a kijelentés azt is jelenti, hogy már most megvan az ütemterv a tartományi hatalom buktatására. Júniusban elfogadják az új statútumot, nemsokára utána elfogadják a pénzeléséről szóló törvényt és őszre jöhetnek a rendkívüli tartományi választások. Hogy ilyesmiben gondolkodnak alátámasztja a VMSZ tartományi frakcióvezetőjének kijelentése is, miszerint még működik a tartományi hatalmi többség, de a köztársasági választások eredménye megmutatta, hogy a DS-nek nincsen támogatottsága, elvesztette a legitimitását és őszre várhatóak a rendkívüli tartományi választások.

Mindez azt igazolja,hogy a VMSZ nem gondolja komolyan a vajdasági autonómiáért folytatott harcot.

Eddig a vajdasági autonómia hangoztatása plusz szavazatot hozott nekik. Ha a VMSZ komolyan gondolná a vajdasági autonómiát, akkor pontosan az ellenkezőjét kellene cselekednie. Éleznie kellene a politikai konfliktust, nem simulnia. Kezdeményeznie kellene az alkotmány mihamarabbi cseréjét és a széleskörű vajdasági autonómiát. Remélhetőleg, erre mások is ráeszmélnek és a következő választásoknál, többek között ezért is, szavazataikkal büntetni fogják őket.

Összegzés: A belgrádi pozíciók miatt a VMSZ belemegy egy káros politikai alkuba. Már nem érdeke tetszelegni a vajdasági autonómia bajnokának szerepében és ezért a biztos tartományi pénzforrásokért elfogadja a szűkített hatáskörrel rendelkező tartományi autonómiát. Eddigi koalíciós partnerének a Bojan Pajtic által vezetett DS vajdasági szárnyának hátába döfik a nagy kést.

--
Köszönjük, hogy elolvasta a VMDK HíRMONDÓT!

 

A szerecsen mosdatása

2014. április 14.

A napokban a VMSZ felelősség elöli menekvéséről, a választási ígéretek elfelejtéséről, a vajdasági autonómia cserbenhagyásáról olvashattunk.

A választások után a sajtóban nem lehetett olvasni semmit sem a további kormányalakításról. Az a benyomás terjedt el az elemzők és a lakosság körében is, hogy az SNS nem is tudja mit is kezdjen a választásokon szerzett mandátumokkal. Talán akkor jutott eszükbe, hogy túlnyerték magukat és most ők fognak felelni mindenért és ezek után nem lehet másra tolni a felelősséget. Szakpolitikusok és világos elképzelések nélkül visszavonulót fújtak. Mostanára ott tartunk, hogy az SNS saját gyengeségeiből előnyt szeretne kovácsolni, azzal a kommunikációs trükkel, hogy Szerbia jövőjét, érdekét nézik és nem a párt érdekeit és ezért nem akarnak egyedül kormányozni és nem fognak párt kádereket delegálni a miniszteri tisztségekbe, hanem független szakembereknek engedik át a tárcák vezetését, illetve más pártokkal osszák meg a felelősséget. Azonban ez is egy előre kitervelt terv része, aminek az a lényege, hogy előkészítse az esetleges sikertelenség kimagyarázását. Ezt már egyszer eljátszották a volt gazdasági miniszterrel Saša Radulovićtyal . A független szakembereket nem lehet fegyelmezni, nem lehet semmire sem kötelezni őket , saját fejük után mennek. A sors fintora, hogy Vučić most leakarja „nyeletni" Szerbia polgáraival azokat a szakszervezetek és közvélemény által elvitatott reform törvényeket, amelyek miatt közvetlen a választások előtt menesztették Radulovićot.

Magyar szemszögből nézve érdekes újdonságnak számít a VMSZ részvétele a mostani kormányzatban. Ugyan voltak már többször is a hatalmi többség része (2000-2003 Kasza József kormány alelnök, 2008-2014 a DS kormányát támogatták), de soha nem vállalták a nyílt kormányzati szerepet. A szerbiai politikai elemzők szerint az SNS-nek nincsen szüksége a VMSZ-re, de politikailag jól mutat ha egy mély nacionalista múlttal rendelkező párt maga mellé vesz egy kisebbségi pártot és felkínálja neki a kormányzási szerepet. Ez erősíti a legitimitását, Brüsszel szemében bizonyítja európai orientáltságát.

Az eddig elérhető információk alapján az SNS-VMSZ koalíciós tárgyalásokról keveset lehet tudni. A közhelyekkel teli sajtóhírek szerint a VMSZ-nek Vučić miniszteri, kormány alelnöki tisztséget kínált, de ezt a VMSZ vezetői nem fogadták el. Államtitkári helyeket, az állami közvállalatokban és egyéb intézményekben kértek tisztségeket. Egy mondatot sem lehetett hallani és nem is lehet tudni mit is kért / követelt Pásztor István az SNS-től a délvidéki magyarság nevében. Milyen konkrét, időhöz kötött intézkedésekben egyeztek ki. A „támogatják a VMSZ programcéljait" kifejezésbe minden, de a semmi is belefér.

Egy dolog azért biztos. Ha már a délvidéki magyarságra hivatkoznak Vučićék előtt, akkor az elemi politikai tisztesség és a délvidéki magyar választópolgárok iránti felelősség megkövetelné, hogy teljes terjedelmében nyilvánosságra hozzák mi is képezi az alku tárgyát. Mi is az amit az SNS meg fog tenni a délvidéki magyarság helyzetének javításáért?

Ha meg nem hozzák nyilvánosságra, akkor hogyan is lesz mérhető ez a frigy és annak vélt / valós hozadéka, illetve az SNS viszonya / érdemei a magyarság felé, de egyben, a VMSZ tevékenységét sem mérhetjük le igazán, mit is tettek / tesznek le a délvidéki magyarság asztalára. Mivel fogják kompenzálni a délvidéki magyarság területi autonómiájáról való lemondást, illetve a koszovói szerbeknek előlátott széleskörű területi autonómia és a délvidéki magyarság autonómia követelés párhuzamának agyonhallgatását? Vagy a magyar verések tagadását?

Talán politikai szempontból némileg érthető az álláspontjuk a miniszteri tisztség elutasítását illetően, mert Vučićnak számos népszerűtlen húzást kell véghez vinnie (elbocsájtások, adók emelése, nyugdíjak, bérek csökkentése, karcsúsítások stb.) ami miatt csökkenni fog az SNS népszerűsége. Ezzel tisztában van maga Vučić is az állami szektorban dolgozók 10-15% bércsökkentése és a tömeges elbocsájtások bejelentése után. Ezért fanyalog a VMSZ és nem akar az új kormány élbolyában lenni. Elbújnak az SNS által delegált miniszterek mögé és ha valami rosszul indul, akkor még mindig marad a kimagyarázási lehetőség - csak ennyit lehetett tenni, mindenben a miniszter dönt. Ezzel csak az a baj, hogy nem ezt ígérték a kampányuk során. Ez a mostani helyzet számukra egy kényelmes pozíciót jelent, de politikailag nem elfogadható és hosszútávon nem tartható.

Hogy kilóg az a bizonyos lóláb azt érezhetni lehetett a Pásztor István által, a VMSZ (közpénzeken megjelenő) napilapjában, a Magyar Szóban ejtett mondatoknál is, miszerint az állami közvállalatokba és a nagy rendszerekbe azért mennek be, hogy változtatásokat eszközöljenek ki a részarányos foglalkoztatás terén. Bár úgy lenne, de ebben a pillanatban ennek nincsen valóságalapja. Ugyanis, a szerbiai kormány döntése értelmében az állami szektorban 2016-ig tiltott az új munkaerő alkalmazása és további karcsúsítások várhatóak. Ez az állítás azért sem hihető mert a VMSZ több mint egy évtizede,hogy hatalmat gyakorol a tartományi struktúrákban és még ott sem vitték véghez a részarányos foglalkoztatást.

A VMSZ mostani viselkedése kísértetiesen emlékeztet a felvidéki MKP helyzetére Szlovákia EU csatlakozásánál. Az akkori MKP bevezette Szlovákiát az EU-ba és a magyarság számára nem kért semmit, mondván az közös magyar-szlovák ügy és az fontosabb mint bármi más. Szlovákia belépett az EU-ba, a magyarság helyzete tovább romlott. Az alkalom elillant és most már késő a többlet jogok kieszközölésére.

Összegzés: Az SNS-VMSZ frigy semmi érdemlegeset nem fog hozni a délvidéki magyarságnak. Egyéneknek igen. A felsorolt viselkedési minták a politika nyelvén azt jelentik, hogy tisztában vannak a kirakat szereppel és úgy döntöttek, hogy a szerecsen mosdatását jól megfizettetik. Csakis a pénz és a klientúra további építése érdekli őket. A kampányban hirdetett felelősségtől meg mentesülni szeretnének. Ne hagyjuk.

Köszönjük, hogy elolvasta a VMDK HíRMONDÓT!

VMDK - TV

BELÉPÉSI NYILATKOZAT

Hívjon bennünket

My status

Hírlevél