Neregularni izbori u Vojvodini

SNS nastavlja sa izbornim inžinjeringom

 

Predsednik skupštine Vojvodine Ištvan Pastor je naprasno sazvao sednicu pokrajinskog parlamenta za  ponedeljak 2.mart 2020.godine. Jedina tačka dnevnog reda je autentično tumačenje odluke o pokrajinskim izborima u delu koji se odnosi na manjinske stranke i koalicije i dodavanja "korektivnog faktora" od 35% na osvojene glasove. Demokratska zajednica vojvođanskih Mađara je upozoravala da je to loše rešenje i da će se tako mandati deliti na osnovu fiktivnih glasova nepostojećih birača, te da je jedini cilj ovakvog načina dodele mandata nagrađivanje lojalnih manjinskih koalicionih partnera. 

U međuvremenu izgleda da je Srpska napredna stranka shvatila da se preigrala, pa sada sa "autentičnim tumačenjem" predlaže da se 35% obračunava samo za one manjinske stranke i koalicije koje ne pređu cenzus od 3%, što u praksi znači da svojim koalicionim partnerima Savezu vojvođanskih Mađara ne žele da prepuste dodatne mandate i nastoje da ih istisnu iz podele plena nakon izbora. 

Pored toga, ovaj predlog otvara niz pitanja pri raspodeli mandata jer se mandati manjinskih stranaka ili koalicija ne dele prema cenzusu od 3% već po principu prirodnog praga, pa se postavlja pitanje da li je zakonito predloženo tumačenje. Nadalje, ovo rešenje uvodi pravnu nesigurnost u izborni proces jer će se na republičkom nivou obračunati 35% bez obzira na cenzus, a na pokrajinskom  i lokalnom nivou  vezuje za cenzus od 3%.

Takođe se može desiti da jedna manjinska stranka osvoji 2,90% glasova i da se njima obračuna korektivni faktor od 35%, dok se dugoj manjinskoj listi koja osvoji 3,05% glasova ne obračuna, te se stranke dovedu u neravnopravan položaj. 

Demokratska zajednica vojvođanskih Mađara i dalje smatra da je predloženo rešenje loše, da je njegova primena donešena na prečac, bez javne rasprave i društvenog konsenzusa. DZVM smatra da bi bolje rešenje bilo uvođenje garantovanih poslaničkih mesta. 

Ovako ostaje samo da se konstatuje da SNS prekrajanjem pravila izbornog procesa vrši veštački inžinjering krajnjih rezultata izbora te unapred određuje koga će pustiti u parlament i koliko mandata će imati. Demokratska zajednica vojvođanskih Mađara je mišljenja da je ovim regularnost izbora u Vojvodini upitna i pre njihovog raspisivanja.

  28. februar 2020.

 

Ne a civil szervezet döntse el ki indulhat magyar pártként

Izmene i dopune Zakona o izboru narodnih poslanika donose i novu ulogu za savete nacionalnih manjina u Srbiji. Naime, predloženo je da ubuduće Republička izborna komisija odlučuje o tome da li određena stranka može imati status manjinske, a na osnovu potvrda koje će izdavati nacionalni saveti. Iako u obrazloženju stoji da je cilj sprečavanje zloupotreba, budući da se na manjinske stranke ne primenjuje izborni cenzus, neke od njih u tome vide političku igru. 

U Demokratskoj zajednici vojvođanskih Mađara, inače delu opozicinog Saveza za Srbiju, kažu kako razumeju nameru da se spreče zloupotrebe, ali upozoravaju da su ovako moguće nove.

 

 

"Mi smo zbog raznih nepravilnosti prilikom iizbora Mađarskog nacionalnog saveta, bojkotovali te izbore, i sada može da nam se desi, pošto je SVM osvojio većinu u Mađarskom nacionalnom savetu, može da nam se desi da nam ne izdaju tu potvrdu i da ne možemo kao manjinska stranka da učestvujemo na lokalnim, pokrajinskim i republičkim izborima", naveo je Aron Čonka, iz Demokratske zajednice vojvođanskih Mađara. 

Izvor: N1, http://rs.n1info.com/   07.02.2020.

 

 

 

Eliminisanje „nepodobnih“ stranaka nacionalnih manjina

Lični stavovi

Demokratska zajednica vojvođanskih Mađara (DZVM) je zaprepašćena namerom vlasti u Srbiji da nekoliko meseci pre opštih izbora promene pravila igre i da pored izmene cenzusa za većinske stranke uvede za stranke nacionalnih manjina i obavezu pribavljanja potvrde od nacionalnih saveta kao dokaz da su one zaista predstavnici date manjine i da se kao takve mogu pozvati na prirodan prag pri raspodeli mandata.

Piše: Predsedništvo Demokratske zajednice vojvođanskih Mađara05. februara 2020. 19.30

Uz sve razumevanje potrebe da se moraju uvesti zaštitni mehanizmi za eliminaciju zloupotreba prava koje proizilaze iz statusa stranke nacionalnih manjina, DZVM smatra da će usvajanje ovog rešenja dovesti do još većih neregularnosti u izbornom procesu.

Ako se uzme u obzir da su zadnjim izmenama Zakona o savetima nacionalnih manjina ova tela statusno svedena na kategoriju civilnih organizacija, te da su u većini slučajeva izabrana i konstituisana pod sumnjivim okolnostima i na nelegitiman način, da su se u nacionalne savete infiltrirali predstavnici i sateliti vladajuće koalicije (SNS, SPS, SVM) postavlja se pitanje da li je ovo rešenje predviđeno radi filtriranja lažnih Vlaha i zelenih Rusa, ili je zapravo perfidan mehanizam za davanje startne prednosti i betoniranje trenutnog položaja „podobnih“ stranaka nacionalnih manjina, a ujedno i eliminisanje „nepodobnih“ stranaka nacionalnih manjina koje ne podržavaju vladajuću koaliciju.

Da je ovo drugo u pitanju potvrđuju nedavne izjave i ponašanje predstavnika Saveza vojvođanskih Mađara neposredno po najavi izmene izbornih pravila.

Jer oni već znaju da bi usvajanje ovog rešenja u praksi moglo da dovede do toga da na primer nacionalni savet Mađara (NSM) upitnog legitimiteta (izlaznost birača oko 25%) a koji je pod apsolutnom kontrolom Saveza vojvođanskih Mađara odbije izdavanje potvrde o statusu stranke mađarske nacionalne manjine svim direktnim konkurentima.

Sve to nas navodi na zaključak da će se izbori u Srbiji sprovoditi u neregularnim okolnostima te se oni (i) zbog toga moraju bojkotovati.

Izvor: Danas.rs

VMDK: Csorbulnak a kisebbségi jogok

2017. szeptember 04. | 22:13 | Forrás: RTV

ZENTA - Csonka Áron, a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségének elnöke a zentai pártiroda megnyitása alkalmával kitért a vajdasági képviselőház csütörtöki ülésére is, amelyen a hatalmi koalíció nem fogadta el az ügyrendi szabályzat módosítására tett javaslatát. Annak értelmében az ülésekhez mellékelt kísérőanyagot is le kellene fordítani a kisebbségi nyelvekre.

 

VMDK: Továbbra sem érvényesítik az egyenrangú nyelvhasználatot a tartományi parlamentben

2017. szeptember 4. [21:05]

Csonka Áron
Fotó: Rúzsa Mária

Az egyenrangú nyelvhasználatra vonatkozó indítványát még májusban átadta a VMDK a tartományi képviselőházban, de mostanáig sem történt érdemleges előrelépés az ügyben, számolt be hétfői zentai sajtótájékoztatóján Csonka Áron, a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségének elnöke

Csonka Áron sajnálatos eseménynek nevezte a tartományi képviselőház 14. ülésén történteket, amikor is elfogadták azt a rendeletet, amelynek értelmében a tartományi képviselőházban és bizottságaiban csak az ülésekről való értesítéseket és a napirendi pontokat fordítják le a kisebbségek nyelvére, továbbá a tartományi Hivatalos Lapban is ezentúl csak az általános részt fogják kiadni a nemzeti közösségek nyelvén. A VMDK által több mint 90 napja beadott javaslattal kapcsolatban mostanáig nem történt előrelépés, véli Csonka.

A jelenlegi helyzetben csak részlegesen valósul meg az egyenrangú nyelvhasználat a tartományban. Vajdaságban hat nyelv van hivatalos használatban, legalábbis papíron, hiszen ezzel a módosítással teljesen más lesz az eddigi pozitív gyakorlat. Eddig a VAT Hivatalos Lapjában közölt tartalom egyformán elérhető volt az összes hivatalos használatban lévő nyelven. Csonka Áron kiemelte, hogy megszegték az egyenrangú és teljes körű nyelvhasználatra való jogot, az egyenrangú tájékozódásra való jogot, valamint a Szerbiai Alkotmány által is szavatolt szerzett jogok ellen is vétettek.

A nemzetek egyenrangúságával foglalkozó parlamenti bizottság nem szavazta meg a VMDK indítványát, mivel szerintük a fordítószolgálat nincs felkészülve ekkora munkára. Csonka Áron szerint teljesen érthetetlen módon a hatalmi koalíciót támogató kisebbségi pártok is helyeselték ezt a jogaikat sértő rendeletet.

A VMDK vezetőjének szavai szerint tovább viszik az ügyet, Magyarországon és az Európai Parlamentben is hangot adnak az itteni kisebbségi jogok megsértéséről.

Rúzsa Mária

Forrás: Vajdaság Ma

DZVM: Nema ravnopravne upotrebe jezika u Skupštini Vojvodine

5. septembar 2017. [9:46]

 

Fotó: Rúzsa Mária

- DZVM je još u maju predao svoj predlog koji se odnosi na ravnopravnu upotrebu jezika, ali se nije desio nikakav napredak što se toga tiče - rekao je na konferenciji za medije u Senti Aron Čonka, predsednik Demokratske zajednice vojvođanskiuh Mađara (DZVM), a prema izveštaju dopisnice "Vajdašag ma".

Čonka je rekao da je ono što se desilo na 14. sednici Skupštine Vojvodine za žaljenje, jer je prihvaćena odluka da se u pokrajinskoj skupštini i njenim odborima na jezike manjina prevode samo obaveštenja o sazivanju sednica i tačke dnevnog reda i da će se u pokrajinskom službenom listu i dalje samo opšti deo izdavati na jezicima nacionalnih zajednica - prenela je dopisnica Maria Ruža.

Predsednik DZVM je istakao da se ravnopravna upotreba jezika u pokrajini sada samo delimično obezbeđuje, da je u Vojvodini u službenoj upotrebi - na papiru - šest jezika, ali da će ovom izmenom dosadašnja pozitivna praksa biti drugačija. Do sada je sadržaj službenog lista AP Vojvodine bio dostupan jednako na svim službenim jezicima. Čonka je istakao da je povređeno pravo na ravnopravnu i potpunu upotrebu jezika, kao i stečena prava garantovana Ustavom Srbije.

Skupštinski odbor za ravnopravnost nacionalnih zajednica nije izglasao predlog DZVM, jer je - kako je rečeno - skupštinska prevodilačka služba nespremna na taj obim posla.

Predsednik DZVM je istakao da je potpuno nerazumljivo to što su i manjinske partije koje podržavaju vladajuću koaliciju bile za odluku kojom se krše njihova prava.

DZVM će ovaj slučaj izneti i u Mađarskoj i pred Evropski parlament - izvestila je dopisnica "Vajdašag ma".

Izvor: Vajdaság Ma

VMDK - TV

BELÉPÉSI NYILATKOZAT

Hívjon bennünket

My status

Hírlevél