Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége
1990 óta a délvidéki magyarság szolgálatában

EGY HITELES EMBER TÁVOZÁSA

2021-11-10

Ötvenöt évesen elhunyt küzdőtársunk koporsójánál végtelen szomorúság szorongat. Egy hiteles embert veszítettünk el tragikus hirtelenséggel. Egy hiteles ember távozása következtében lettünk szegényebbek, a hiteltelenség korában. A hiteltelenség tobzódásának idején.

Elszegényedésünk ránk szakadó valósága duzzasztja most szorongásunkat, homályosítja szemeink kicsorduló bánatát.

Elvegyi Ákos egy széteső, háborús hátországban gyűjti össze fiatalsága legfontosabb tapasztalatait. Harci zajjal, meneküléssel túlzsúfolt szellemi zűrzavarban tanul, tesz szert módszeresen arra a tudásra, mely egy kis és riadt közösség folyamatos, évtizedeken át tartó és megnyugtatóan jó működtetéséhez annyira fontos.

Nem csak falujában, Bácsgyulafalván, hanem a délvidéki magyarság elsőként megalakult érdekvédelmi szervezetében, a VMDK-ban is elképesztő szívóssággal, kitartással működteti közösségszervező képességeit. Tisztában van azzal, hogy egy jól szervezett csapat csodákra képes; hogy egy jól szervezett közösség életképes maradhat, megvédheti önmagát a szétzihálás pusztító erejétől. És azt is nagyon jól tudja, hogy sokkal könnyebb az egész emberiséget szeretni, mint néhány embert a környezetünkből.

Bácsgyulafalvából, bácsgyulafalvi gyökerekkel két évtizeden át vállalja a megtépázott sorsú, szórványosodó Nyugat-bácskai magyarság érdekképviseletét, kistérségünk volt megyeközpontjában, Zomborban. Három éven át, tartományi képviselőként, Újvidéken is szerepet vállal. Sokan emlékeznek még következetes magatartására: 2018 nyarán, magyar képviselőként, nem szavazott arra, hogy megtöretésünk napja, hogy a magyarság gyásznapja „tartományi jelentőségű ünnep” legyen.

Falujához való ragaszkodásával, egész életével arra hívta, arra hívja föl a figyelmünket, mennyire fontos az, hogy a helyi harsonák jól szóljanak! Ahol a helyi harsonák jól szólnak, ott nincs nagy baj a világ dolgaival. Nem véletlenül vívta ki magának az ezredforduló évtizedeiben ez a kis falu, Bácsgyulafalva, a délvidéki magyarság tetszését, elismerését.

Következetessége, munkabírása, csapatépítésben fölmutatott teljesítménye igazi kapaszkodót jelenthet közösségünk számára.

Ezért gyászolja őt a VMDK.

Nyugodjék békében!